Oppimisen ei tarvitse olla vakavaa

Oppiminen on perinteisesti mielletty vakavaksi toimeksi, jossa tieto siirtyy opettajalta opiskelijalle usein yksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa. Viime vuosikymmenien aikana käsitys oppimisesta on kuitenkin muuttunut radikaalisti. Nykypäivänä yhä useammin korostetaan, että oppiminen voi olla myös hauskaa ja innostavaa. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan tee oppimisesta nautinnollisempaa, vaan voi myös parantaa oppimistuloksia merkittävästi. Sama koskee myös nykypäivän vaatetusta, sinulla voi olla hauska paita päällä, ilman että se tekee sinusta liian huoletonta oppijaa.

Interaktiivisuus ja pelillistäminen

Yksi tehokkaimmista tavoista tehdä oppimisesta hauskaa on pelillistäminen. Pelillistäminen tarkoittaa pelielementtien, kuten pisteytyksen, kilpailun ja saavutusten, käyttöönottoa oppimisympäristössä. Tämä voi lisätä motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun, tehdä oppimisprosessista hauskemman ja interaktiivisemman. Esimerkiksi kielten oppimisessa käytettävät sovellukset, kuten Duolingo, käyttävät pelillistämistä opettaakseen uusia sanoja ja kielioppisääntöjä hauskalla ja koukuttavalla tavalla.

Yhteistyöllinen oppiminen

Toinen tapa tehdä oppimisesta viihdyttävämpää on yhteistyöllinen oppiminen, jossa oppijat työskentelevät yhdessä ratkaisten ongelmia tai suorittaen tehtäviä. Tämä ei ainoastaan auta oppijoita omaksumaan uutta tietoa, vaan myös kehittää heidän sosiaalisia taitojaan ja kykyään työskennellä tiiminä.… Lue lisää >>

Hakukoneoptimoinnin koulutus ja tärkeimmät SEO-työkalut käyttökoulutuksessa

Hakukoneoptimoinnin koulutus on tärkeä osa digitaalista markkinointia. SEO-koulutus auttaa ymmärtämään, miten hakukoneet toimivat ja miten verkkosivustoja voidaan optimoida paremmin hakutuloksissa. SEO-koulutuksen avulla voit oppia tärkeitä hakukoneoptimointitekniikoita ja strategioita, joiden avulla voit parantaa verkkosivustosi näkyvyyttä ja houkutella enemmän liikennettä sivustollesi.

Miksi SEO-koulutus on tärkeää?

SEO-koulutus on tärkeää, koska se auttaa sinua ymmärtämään, miten hakukoneet toimivat ja miten voit optimoida verkkosivustosi hakukoneita varten. Kun ymmärrät hakukoneiden toiminnan ja hakukoneoptimoinnin perusteet, voit tehdä tehokkaampia markkinointistrategioita ja houkutella enemmän liikennettä verkkosivustollesi.

SEO-koulutus auttaa myös säästämään aikaa ja rahaa. Kun tiedät, miten voit optimoida sivustosi hakukoneita varten, voit välttää kalliita virheitä ja käyttää resurssejasi tehokkaammin. SEO-koulutuksen avulla voit myös oppia, miten voit seurata verkkosivustosi suorituskykyä hakukoneissa ja miten voit tehdä tarvittavat muutokset sivustollesi, jotta se olisi mahdollisimman hakukoneystävällinen.

Tärkeimmät SEO-koulutuksen aiheet

  1. Hakukoneiden toiminta

SEO-koulutuksen ensimmäinen aihe on hakukoneiden toiminta. Tämä sisältää hakukoneiden käyttämät algoritmit, indeksointi- ja haun toimintaperiaatteet sekä avainsanojen merkityksen hakukoneoptimoinnissa. Kun ymmärrät hakukoneiden toimintaperiaatteet, voit paremmin optimoida sivustosi hakukoneille.

Lue lisää >>

TäsmäKoulutus on räätälöityä koulutusta

TäsmäKoulutus on oikea valinta silloin kun yrityksellä on edessään suurempia muutoksia ja työntekijöiden osaaminen vaatii perusteellisempaa päivittämistä.

Tämän tyyppistä koulutusta voidaan antaa esimerkiksi aloilla, joilla käytetään monenlaisia älylaitteita ja ohjelmistoja. Esimerkiksi pankit Suomessa ovat yksi hyvä esimerkki työympäristöstä, jossa tulee olla ajan tasalla monenlaisista ohjelmista ja tietoturvasta. Sama koskee myös lainanvälityspalveluita, joiden kautta voidaan myöntää lainaa virosta tai jostain muusta maasta Suomen lisäksi. TäsmäKoulutus tarkoittaa yrityksen ja sen henkilöstön omiin tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta. TäsmäKoulutusta voidaan antaa myös silloin, kun yrityksellä on tarvetta antaa määräaikaisia lomautuksia. Tällöin TäsmäKoulutus voitaisiin antaa lomautuksen aikana tai sen sijasta. Yleensä räätälöityä koulutusta vaativat tilanteet ovat suuret toiminnalliset tai teknologiset muutokset.

TäsmäKoulutus tukee ammattitaidon kehittämistä

TäsmäKoulutuksen tavoite on kouluttaa yrityksen työntekijöistä tehokkaampia ja juuri oman työtehtävänsä asiantuntijoita. Tämän koulutuksen tarkoituksena ei ole suorittaa tutkintoja tai edes osatutkintoja. Sen sijaan koulutuksessa pyritään vahvistamaan työntekijän osaamista hänen omassa työtehtävässään. Näin voidaan tehokkaasti välttää myös työntekijöiden lomauttamista.

Kenelle TäsmäKoulutus sopii?

Lue lisää >>

Oppiminen työn ohessa

Työelämä muuttuu nykyään todella nopeasti, sillä tekniikka kehittyy koko ajan. Tämä tarkoittaa työntekijöille sitä, että uuden oppimista tarvitaan jatkuvasti. Enää ei riitä se, että ammattiin opiskellessaan suorittanut esimerkiksi tietojenkäsittelyn perusopinnot, vaan nykyään se vaatii jatkuvaa lisäkoulutusta.

Lisäkoulutus jota työntekijöille tarjotaan on yleensä hyvin lyhyt ja tiivis paketti normaalin työssä käymisen ohessa. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa oppimisvaikeuksia, kun työntekijä ei voi keskittyä 100% opintoihin. Tämän takia olisikin parempi, että töissä annettu lisäkoulutus olisi täysin erillään työn tekemisestä, näin työntekijöiden oppiminen olisi merkittävästi helpompaa, kun saisi keskittyä täysillä uuden oppimiseen.

Oppiminen työntekemisen ohella ei siis ole ongelmatonta, vaan siinä esiintyy enemmän oppimisvaikeuksia kuin normaalissa koulun käymisessä. Vaikka itse olisi aikoinaan ollut hyvä koulussa, voi työn ohessa opiskelu tuntua väkisin tekemiseltä. Tässä kohtaa myös oppimisvaikeuksien kohtaaminen voi tuntua yllättävältä, eikä sitä välttämättä halua myöntää itselleen tai työnantajalleen. Nämä oppimisvaikeudet voivat aiheuttaa monenlaista ongelmaa niin työtekijöille, kuin työnantajallekin. Jos työtahti on kova ja uutta pitäisi oppia kokoajan, voi se olla osalle työntekijöistä ylitsepääsemättömän vaikeaa. 

Lue lisää >>