TäsmäKoulutus on räätälöityä koulutusta

TäsmäKoulutus on oikea valinta silloin kun yrityksellä on edessään suurempia muutoksia ja työntekijöiden osaaminen vaatii perusteellisempaa päivittämistä.

Tämän tyyppistä koulutusta voidaan antaa esimerkiksi aloilla, joilla käytetään monenlaisia älylaitteita ja ohjelmistoja. Esimerkiksi pankit Suomessa ovat yksi hyvä esimerkki työympäristöstä, jossa tulee olla ajan tasalla monenlaisista ohjelmista ja tietoturvasta. Sama koskee myös lainanvälityspalveluita, joiden kautta voidaan myöntää lainaa virosta tai jostain muusta maasta Suomen lisäksi. TäsmäKoulutus tarkoittaa yrityksen ja sen henkilöstön omiin tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta. TäsmäKoulutusta voidaan antaa myös silloin, kun yrityksellä on tarvetta antaa määräaikaisia lomautuksia. Tällöin TäsmäKoulutus voitaisiin antaa lomautuksen aikana tai sen sijasta. Yleensä räätälöityä koulutusta vaativat tilanteet ovat suuret toiminnalliset tai teknologiset muutokset.

TäsmäKoulutus tukee ammattitaidon kehittämistä

TäsmäKoulutuksen tavoite on kouluttaa yrityksen työntekijöistä tehokkaampia ja juuri oman työtehtävänsä asiantuntijoita. Tämän koulutuksen tarkoituksena ei ole suorittaa tutkintoja tai edes osatutkintoja. Sen sijaan koulutuksessa pyritään vahvistamaan työntekijän osaamista hänen omassa työtehtävässään. Näin voidaan tehokkaasti välttää myös työntekijöiden lomauttamista.

Kenelle TäsmäKoulutus sopii?

TäsmäKoulutus sopii erityisen hyvin pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta sitä käytetään paljon myös julkisella sektorilla. TäsmäKoulutus sopii erittäin hyvin yrityksille joilla on työlleen omistautunutta henkilökuntaa, jotka ovat valmiit ja halukkaat kehittämään omaa osaamistaan seuraavalle tasolle. Koulutuksen myötä työntekijöiden asema yrityksessä vahvistuu ja näin ollen myös lomautuksen ja irtisanomisen riski pienenee. Työnantaja puolestaan saa entistä pätevämpiä työntekijöitä, jotka hallitsevat omat työtehtävät entistäkin paremmin. Tämän tyyppinen koulutus on toimiva ratkaisu niin yritykselle kuin työntekijällekin, sille se vahvistaa niitä molempia.