Työn muutoksessa oppimisen haasteet kannattaa ottaa työpaikalla puheeksi! Se lisää osaamisen hyödyntämistä, työhyvinvointia, työturvallisuutta ja tuottavuutta. Lisätietoa: tyosujuvaksi.fi

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin (OPPI-VA)

Työelämä muuttuu. Melkein kaikissa töissä tarvitaan lukemista, kirjoittamista ja jatkuvaa oppimista.

Onneksi on olemassa työkaluja ja sovelluksia, jotka sujuvoittavat kaikkien työntekoa. Kun esimerkiksi ohjeiden lukeminen tai raportin kirjoittaminen helpottuvat, työntekijät jaksavat enemmän ja sairauspoissaolot voivat vähentyä.

OPPI-VA -hankkeen tavoite on, että työpaikoilla huomataan, millaisesta tuesta työntekijät hyötyvät. Apuvälineiden ja hyötysovelluksien avulla työntekijät saavat perustaitonsa ja täyden osaamispotentiaalinsa käyttöön. Hyötysovellusten käyttäminen työn organisoinnissa sujuvoittaa kaikkien työntekoa.

Työn kuormittavuutta voi vähentää parantamalla työn kognitiivista ergonomiaa. Kun ohjeiden saavutettavuus tai raportin kirjoittaminen helpottuvat, työntekijät jaksavat enemmän ja sairauspoissaolot voivat vähentyä. Hanke tukee työntekijöiden perustaitoja selviytyä työn muutoksessa, kehittää työpaikkojen viestintää ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Tuomme työpaikoille ohjausta ja tukea erilaisiin työtehtäviin sopivien sovellusten ja työkalujen käyttöön. Annamme laitteita ja sovelluksia kokeiltaviksi. Esimerkiksi älypuhelimen sovellusten käyttö voi sujuvoittaa kaikkien työtä.

 

Avoimuus auttaa, kun kirjoittamisen ja lukemisen kanssa on vaikeuksia, pääluottamusmies Kai Hyrynkangas tietää. Oppimisvaikeudet ovat aikuisillakin yleisiä, eikä niitä tarvitse peitellä. OPPI-VAn videohaastattelussa Hyrynkangas kannustaa kaikkia pyytämään reilusti apua.

Rahoittajat


 

 

 

Seuraa toimintaamme